• Batının Ütopyası
  ‘Ütopya’ insanların zihinlerinde, hayal alemlerinde kurguladıkları, pratiği ve yaşanmışlığı olmayan fikir ve düşünceler, gerçekçi dünyada pratiği olmayan ideallerdir. İnsanlar bazen gerçek dün

  • 3 yıl 10 ay önce tarihinde Beanu yanıtladı

   kendi halinde inanan biri olarak, şeriat düzeninde var olan ancak modern ve ilerleyen toplumda, “adam” olmanın gerektirdiği bir çok istismar ve sapkın düşünceler ve eylemler, günümüzde bariz islamın koruyucuları ve savunucuları tarafından gerçekleştirilmekte ve bunun dinen caiz olduğu söylenmektedir. bana göre islam tek bir din ancak tarihten bu yana avrupa onu hristiyanlık, israil yahudilik ve başka toplumlar başka şekilde yaşamışlar. ne yazıkki batılı yaşatan dinlerdir. dini olmayan bir adamın ne islamın inancına ne batıl inanışlara zihninde yer verdiği rastlanmaz. zihinleri tamamen temizlenmiş midir bilmem ama ahlak için, yaptırıma ve cezalandırılmaya ihtiyaç duymazken, inandım diyenlerin cehennem azabından bile korkmadan günah işlediğini ve diğer canlılara acı verdiğini görüyoruz. bilmeden yazmamak konuşmamak gerekir, ancak günümüz Türkiyesinde inançlı kesime olan saygınlık ve itibar azaldı ve yeni nesil yaşananları sorguladıkça, inancı savunanlar yüzünden islamiyetten uzaklaşıyor. zor günlerden geçiyoruz. İslamiyetin, tarihle ve toplumların gelenekleriyle birlikte içinde biriktirdiği kötülüklerden arınması gerekiyor.

  • 3 yıl 10 ay önce tarihinde Hüseyin Öztürk yanıtladı

   iman edin sözü allahın varlığına değil, allahın varlığına iman edenlere, kuran vasıtasıyla yöntemlerinin yanlışlığına iman edindir. kesinlikle katılmıyorum yazıya
   dinler sosyal adalet için inmiştir bakışaçınızı tümden değiştirmeniz gerekir sünnet denilenler geçersizdir hz osman tümünü yaktırmıştır süneet adı altında kuran parelleinde yazıları
   tek bir din vardır ve tek bir iman şartı vardır sömürmeyeceksindir diğerleri dinden beslenme üzerine uydurulmuştur imanın şartı islamın şartı vs
   koskaca kainatı yaratmış allahın senin benim iman etmemize yalakalığımıza ihtiyacımı vardır tüm bunlar din satıcılığından başka birşey değildir ve din aristokrasi,si yaratmaktadır
   kimsenin kimseye din adına öneri dayatma kural koyma hakkı yoktur yüce allah belli zümrelere sen daha dindarsın bana yakınsın diğer cahilleri eğit öğret dememiştir, demiyor
   vicdan,merhamet bunlar kişilerin kişilere uygulayabileceği şeyler değildir asl olan eşitliktir benim size kötülük yapmamak için vicdanımın sesini dinleyip merhametli davranmaya hakkım olamaz eğer olursa sizden üstünmüşüm sizin bana muhtaçlığınız var anlamına gelirki buda kul.köle.himmet alan veren noktasına taşırki buda putperestliktir
   mevcut dinler hiç fark etmez tümü firavunumsudur eşitlik temellidir orjinal inen dinler peygamberler sadece elçidir allah onlara elçilik dışında görevler vermemiştir
   islamiyetin hazin çöküşü hz osman döneminde muaviyenin sınıf yaratması ve ebuzerin karşı çıkmasıyla ebuzerin kaybederek çöle sürülmesiyle çöle gömülmüştür
   hz osman ı suçlamıyorum kuranıkerimi aynı anda dünyaya yayarak esasında çöküşü görmüş belki illerde anlaşılır umuduyla yapmıştır bunu
   dinler allah vasıtasıyla sosyalist devrimlerdir

 • Bizi kim yaratmışa yaşamımızın her kesitine O egemen olmalıdır. Evet… Kim yaratmışsa O bana hükmetmelidir. Kısacası hayatım, ölümüm ve kulluğum da yalnızca O’nadır… Siz ey yaratılmış olanlar! Hepiniz O’nun

  • 3 yıl 10 ay önce tarihinde Hüseyin Öztürk yanıtladı

   hocam yanlış yoldan doğruya gitmeye çalışıyorsunuz, yeryüzünün allaha ait olduğunu söyleyerek allah adına sahipleniyorsunuz bunu ifade ederek allahın size böyle bir görev vermediği halde kendinize görev ediniyorsunuz. tüm din alimlerininde hatası bu zaten
   şöyle açıklamaya çalışayım allah ve din soyut kavramlar yazıdaki ev ve misafirlerse somut hepimizin bilebileceği örnekten, kimsenin bilmediği var olduğuna inandığımız bu soyut kavramlara somut olan sizler yani alimler somuttan giderek onun adına çıkarımlarda bulunuyorsunuz bu bence yanlış
   tanrının kendisine inanın diye bir yaklaşımı yokki tanrının olduğuna dair somut kanıt kuranıkerim ancak kitabın baştan sona tefsirlerini dinledim tanrı kendisine inandırmaya varlığına yani hiç çalışmıyorki
   yeryüzünü yaradan o,o halde şükretmeliyiz ibadetler etmeliyiz, korkmalıyız gibi yaklaşımlar sanki allah adına allaha yaranmaya dönük
   ben dinin bu yönüne katılamıyorum, din bence böyle değil dualar bunlar boş işler allah dualara bakmıyor emek iş akıl yürütme adalet bunları öneriyor tek somut kaynağından

 • Gerçek âlim, inanç ve iman esaslarını derinlemesine bilen, Allah’ın kitabının temel felsefesini iyi anlamış, kitabın ayetlerini ve bu ayetlerin delalet ettiği manaları kavrayan, kitabı bize ulaştıran elç

 • Daha fazla yükle